Żak Team
Formalności
4 min

Zmiany w egzaminie maturalnym 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Treść wpisu

  Nowa matura 2023 roku będzie pierwszym egzaminem, do którego przystąpią absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Egzamin będzie odbywał się na nowych zasadach, co wprowadziło duże zaniepokojenie wśród tegorocznych maturzystów.

  Każdy zdający nową maturę 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów. Warto wiedzieć, że język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym (jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

  Nowa matura 2023 – jakie zmiany czekają przyszłych maturzystów? 

  Egzamin maturalny 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Jeśli uczeń z ważnej przyczyny nie będzie mógł pojawić się w tym dniu, napisze go w terminie dodatkowym, który odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Tym, którym powinie się noga, mają drugą szansę w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego 2023 będą znane 7 lipca 2023 r., natomiast osoby poprawiające poznają efekty swojej pracy 8 września 2023 r.

  Podstawa programowa nawiązuje do Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co stanowi ważną wskazówkę dotyczącą poziomu trudności egzaminu. Dzięki temu wiadomo, że od ucznia, który zdaje język angielski na poziomie podstawowym, oczekuje się znajomości języka na poziomie: B1+/B2.

  Struktura egzaminów maturalnych

  Czas trwania egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie wynosił 120 minut. Maturzyści znajdą w arkuszu zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych. Będzie również do napisania wypowiedź pisemna. 

  Szczegółowy wykaz zagadnień gramatycznych, których mogą pojawić się na egzaminie maturalnym 2023, znajduje się w „Informatorze o egzaminie maturalnym od 2023 r.”. W przypadku języka angielskiego, wykaz ten praktycznie w 100% jest zgodny się z tym, który obowiązywał do tej pory. Nowością jest III okres warunkowy, który może pojawić się w zadaniach maturalnych na poziomie podstawowym.

  Zasadnicza różnica jest jakościowa i dotyczy poziomu znajomości języka względem skali ESOKJ. Znalazło to przełożenie na przykład na długość tekstów pisanych, a także długość wypowiedzi pisemnej.

  Na maturze 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w każdej część arkusza pojawi się zadanie otwarte. Nastąpi również przesunięcie procentowego udziału poszczególnych części w ogólnym wyniku egzaminu maturalnego 2023, mianowicie udział każdej z nich będzie bardziej wyrównany. Niewielka zmiana pojawi się również w punktacji i ocenianiu zadań. 

  Ważną informacją jest również fakt, że jeśli uczeń wybierze język obcy jako dodatkowy, to będzie musiał zdać go na poziomie co najmniej 30%.

  Zmiany na maturze 2023 wywołały sporo niepokoju wśród uczniów. Do maja pozostało jeszcze jednak sporo czasu, który można dobrze wykorzystać. Warto mądrze rozplanować sobie cały materiał, który trzeba opanować i rozwiązywać dużo zadań maturalnych. Absolwenci liceów, którzy już zdali ten egzamin podkreślają, że jest to bardzo istotne.

  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Gdy czujesz, że na maturze coś poszło nie tak… Co robić?

  Maturzysto/ Maturzystko 2024! Po egzaminach czas na wyniki. Choć egzaminacyjny stres już powinien zejść, to wcale nie znaczy, że nastały spokojne czasy. Teraz mnożą się obawy o wyniki. Jak poszło? Czy nie lepiej było zaznaczyć inną odpowiedź? Powinienem/ powinnam inaczej odpowiedzieć na to pytanie….

  Język polski na fali zmian

  Słyszeliście o zmianach w języku polskim? Ledwie 7 maja 2024 roku o godzinie 9.00 wystartował egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a już za trzy dni ogłoszono zmiany w języku polskim. Szok, zaskoczenie, niedowierzanie.

  Szkoła, studia, chill pod palmami? Ścieżki rozwoju po maturze

  Co po maturze? To pytanie nie traci na aktualności. Co robić po liceum? Uczyć się, pracować, a może ruszyć w świat i nocować pod palmami?Możliwości jest wiele. Mają plusy i minusy, każda ma swój sens. Jaki? Sprawdźmy i szybko, póki mamy na to czas. Pomaturalna szkoła wyboru i decyzji Nauka zawodu to po maturze naturalny […]