Żak Team
Jak się uczyć?
4 min

Matura z matematyki 2023. Jak się przygotować na poziom podstawowy?

Treść wpisu

  Matura 2023 zbliża się wielkimi krokami. Aby zadać maturę, każdy abiturient musi przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła sporo zmian, które dotyczą formuły egzaminu, jak i podstawy programowej. W 2023 uczniowie liceum oraz technikum będą przystępować do zupełnie innych egzaminów. Absolwenci szkół ogólnokształcących będą pisać maturę 2023 i 2024 na nowych zasadach. Z kolei uczniowie technikum w 2023 roku, będą zdawali egzamin na starych zasadach.


  Nowa matura z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwała 180 minut (do tej pory było to 170 minut). W arkuszu egzaminacyjnym ma znajdować się od 29 do 40 zadań. Zrezygnowano z zadań za 5 lub 6 punktów. W związku z tym na egzaminie maturalnym 2023, pojawi się więcej zdań, za które będzie można otrzymać 1 lub 2 punkty. Aby uzyskać 100% z egzaminu maturalnego z matematyki, trzeba będzie zdobyć 50 punktów. Formuła 2023 przewiduje od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 9 do 15 zadań otwartych.  Za zadania zamknięte i otwarte można uzyskać po 25 punktów. Do zdania matury z matematyki wystarczy zdobyć minimum 30%, czyli 15 punktów.

  Na egzaminie z matematyki przewiduje się zmiany organizacyjne. Pozostaną pojedyncze zadania, które pojawiały się w tzw. starej formule. Maturzyści na nowym egzaminie maturalnym z matematyki będą musieli zmierzyć się z nowymi formami zadań: 

  • Zadania opierające się na formule „prawda/fałsz”: ocenianie prawdziwość zdań,
  • Zadania podwójne z odpowiedziami typu A-D,E-H: rozbicie odpowiedzi na dwie części, z czego tylko jedna będzie prawidłowa,
  • Zadania wielokrotnego wyboru:  mają pojawić się zwroty, które będą sugerować wielokrotność np. „wybierz dwie poprawne odpowiedzi”,
  • Zadania typu ABC, ponieważ,: zaznaczanie prawidłowej odpowiedzi oraz wybór uzasadnienia,
  • Zadania jednokrotnego wyboru: standardowe zadania, najczęściej 4 odpowiedzi, z czego jedna jest tylko prawidłowa,
  • Zadania na dobieranie: dopasowywanie np. danego wyrażenia,
  • Zadania z luką: uzupełnianie zdania, 
  • Zadania krótkiej odpowiedzi: zadania, które wymagają prostych obliczeń,
  • Zadania rozszerzonej odpowiedzi: zadania bardziej rozbudowane, które wymagają np. rozwiązania problemu,
  • Wiązki zadań: łączenie zadań np. uzupełnij lukę, typ ABC, ponieważ oraz dobieranie.

  Co więcej, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła zagadnienia, mające na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności w matematyce. Ograniczono lub całkowicie usunięto zadania na dowodzenie, dowód geometryczny, wzór skróconego mnożenia dla potęg trzecich, wielomianów, stereometrię oraz bryły obrotowe. Warto również pamiętać, że nowa matura z matematyki będzie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Zadania egzaminacyjne na maturze 2023 mają dotyczyć następujących obszarów matematyki: 

  • Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności,
  • Funkcje, ciągi, optymalizacja,
  • Planimetria, geometria analityczna, 
  • Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

  Co można zabrać ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną, należy okazać dowód osobisty, który będzie potwierdzał tożsamość egzaminowanej osoby. Absolwent może mieć ze sobą: linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz czarny długopis. Ponadto każdy przystępujący do matury z matematyki otrzyma tablice matematyczne. Zdający może mieć ze sobą również ołówek. Warto pamiętać, że wszystko to, co zostanie napisane ołówkiem nie podlega sprawdzeniu przez egzaminatora. 

  Każdy maturzysta ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Nowa matura z matematyki weryfikuje, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania zawarte w podstawie programowej.

   


  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Co wziąć ze sobą na maturę 2024? Maturalny niezbędnik

  Matura 2024 coraz bliżej. Przygotowania trwają w najlepsze. Tegoroczni maturzyści i tegoroczne maturzystki na rzęsach stają, żeby ogarnąć naukę i jak najlepiej przyswoić materiał, a przy tym zachować balans lub przynajmniej coś na jego kształt.

  Jak się przygotować do matury ustnej 2024?

  Matura ustna to inna bajka, niż egzaminy pisemne. Warto wiedzieć, jak do niej podejść, żeby dobrze poszło. Jak się przygotować do egzaminów ustnych? Co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować przed komisją i zabłysnąć wiedzą? Jak poradzić sobie z emocjami, gdy staje się oko w oko z komisją? Czy można opanować stres? Matura ustna 2024 — […]

  Kalendarz matur 2024, czyli kto, co i kiedy zdaje?

  Terminy egzaminów maturalnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Jaki jest plan matur 2024? Kto, co i kiedy zdaje? Odpowiedzi poniżej. Dla jednych do wiadomości, a innym dla przypomnienia.