Żak Team
Formalności
4 min

Matura 2023: Zmiany w rozszerzeniach

Treść wpisu

  Zmiany w zakresie rozszerzeń na maturze 2023.

  Matura 2023 to w ostatnim czasie gorący temat. Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała dokument na temat nowych zasad obowiązujących na egzaminie od 2023 roku, co rozbudziło emocje wszystkich maturzystów.

  Okazuje się, że obawy budzą nie tylko podstawowe przedmioty obowiązkowe (matematyka, język polski, język obcy nowożytny), ale również te, w przypadku których do zaliczenia nie jest wymagane osiągnięcie progu punktowego 30%, czyli te w zakresie rozszerzonym.

  Czy trzeba zdać maturę rozszerzoną? Obowiązek uzyskania 30% punktów na jednym egzaminie w zakresie rozszerzonym zostanie wprowadzony dopiero w 2025 roku. Maturzyści zadają sobie również pytanie, ile rozszerzeń wybrać na maturze 2023. Konieczne jest wybranie przynajmniej jednego przedmiotu, który maturzysta planuje zdawać.

  Jakie najważniejsze zmiany obowiązują na egzaminach maturalnych w zakresie rozszerzonym w 2023 roku? 

  Co należy wiedzieć?

  Język polski – Na maturze rozszerzonej z j.polskiego został zmieniony czas na wypełnienie arkuszy. Dotychczas uczniowie mieli na to zadanie 180 minut, a od tego roku został zwiększony do 210 minut. Zmiany nastąpią również w zakresie formy egzaminu. Zdający otrzymają do wypełnienia dwa arkusze. Pierwszy będzie zawierał test za 15 punktów, a drugi miejsce na wypowiedź argumentacyjną za 35 punktów.

  Matematyka – Na egzaminie z matematyki zrezygnowano z zadań wielokrotnego wyboru na rzecz większej liczby zadań otwartych. Nastąpi również ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu, usunięcie zadania na dowód geometryczny, wyeliminowanie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, wymagań ze stereometrii oraz całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych.

  J. Angielski – Zmiany na egzaminie z języka angielskiego będą nieznaczne. Przede wszystkim na blok zadaniowy rozumienia ze słuchu będzie przeznaczone nieznacznie więcej czasu, czyli około 30 minut, zamiast 25. Pojawią się także dłuższe teksty na około 1600-1800 wyrazów.

  Wiedza o społeczeństwie – Podczas egzaminu z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym maturzyści nie uświadczą wypracowania. Zamiast tego będą musieli stworzyć dwie dłuższe wypowiedzi pisemne, z czego jedna jest zaplanowana w formie pisma formalnego (np. zażalenia, apelacji, pozwu, skargi, odwołania), które zdający muszą napisać na podstawie przedstawionych w arkuszu materiałów źródłowych.

  Historia – Podczas egzaminu maturalnego z rozszerzonej historii w 2023 roku zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, w którym została zmniejszona minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu – z 500 na 300 wyrazów.

  Biologia – W 2023 i 2024 roku egzamin maturalny z biologii został pozbawiony wielu zagadnień z podstawy programowej. Maturzysta w 2023 roku może przygotować się na mniejszy zakres materiału do nauki. Wykreślono z wymagań część pojęć i zagadnień.

  Chemia, fizyka, geografia – Na maturze z chemii, fizyki oraz geografii nie zaplanowano zmian na 2023 rok. Warto mieć na uwadze to, iż w Formule 2023 egzaminy będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały opracowane w 2022 roku.

  Informatyka – Egzamin maturalny z informatyki w zakresie rozszerzonym w 2023 roku zostanie przeprowadzony w jednej części – tej z wykorzystaniem komputera. W poprzednich latach składał się z dwóch segmentów.

  Maturzyści obawiają się zmian na tegorocznym egzaminie maturalnym, jednak różnice okazują się nie tak wielkie, jak mogli przypuszczać. Zakres materiału do matury będzie (zgodnie z zapowiedziami CKE) okrojony. Zdający po zapoznaniu się ze zmianami mogą odetchnąć z ulgą i spokojnie skupić się na przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.


  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Co wziąć ze sobą na maturę 2024? Maturalny niezbędnik

  Matura 2024 coraz bliżej. Przygotowania trwają w najlepsze. Tegoroczni maturzyści i tegoroczne maturzystki na rzęsach stają, żeby ogarnąć naukę i jak najlepiej przyswoić materiał, a przy tym zachować balans lub przynajmniej coś na jego kształt.

  Jak się przygotować do matury ustnej 2024?

  Matura ustna to inna bajka, niż egzaminy pisemne. Warto wiedzieć, jak do niej podejść, żeby dobrze poszło. Jak się przygotować do egzaminów ustnych? Co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować przed komisją i zabłysnąć wiedzą? Jak poradzić sobie z emocjami, gdy staje się oko w oko z komisją? Czy można opanować stres? Matura ustna 2024 — […]

  Kalendarz matur 2024, czyli kto, co i kiedy zdaje?

  Terminy egzaminów maturalnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Jaki jest plan matur 2024? Kto, co i kiedy zdaje? Odpowiedzi poniżej. Dla jednych do wiadomości, a innym dla przypomnienia.