Żak Team
Formalności
2 min

Matura 2022 – data, terminy. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne?

Treść wpisu

  Jak co roku, egzaminy maturalne będą odbywać się w maju. CKE wyznaczyła terminy matury w 2022 roku, a My – specjalnie dla Was, przyszłorocznych maturzystów – podajemy ich rozpiskę poniżej.

  Część pisemna egzaminu maturalnego

  Tydzień 1

  04.05

  09:00 język polski – poziom podstawowy

  14:00 język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

  05.05

  09:00 matematyka – poziom podstawowy

  14:00 historia muzyki – poziom rozszerzony

  06.05

  09:00 język angielski – poziom podstawowy

  14:00 język niemiecki – poziom podstawowy

  Tydzień 2

  09.05

  09:00 język angielski – poziom rozszerzony

  14:00 filozofia – poziom rozszerzony

  10.05

  09:00 język polski – poziom rozszerzony

  11.05 

  9:00 matematyka – poziom rozszerzony

  12.05

  9:00 biologia – poziom rozszerzony

  13.05

  9:00 wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

  Tydzień 3

  16.05

  9:00 chemia – poziom rozszerzony

  17.05

  9:00 historia – poziom rozszerzony

  18.05

  9:00 geografia – poziom rozszerzony

  19.05

  9:00 fizyka – poziom rozszerzony

  20.05

  9:00 informatyka – poziom rozszerzony

  Część ustna egzaminu maturalnego

  od 18 do 20 maja

  Godziny egzaminów ustnych na maturze w 2022 roku będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

  – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski,

  WAŻNE: Ze względu na ogólnie panującą sytuację związaną z COVID-19. W 2022 roku do części ustnej egzaminów maturalnych mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 

  Ogłoszenie wyników

  Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych, wraz z wydaniem świadectw maturalnych i indeksów, odbędzie się 5 lipca 2022 roku.

  Dla osób, które z określonych powodów nie są w stanie uczestniczyć w egzaminach maturalnych w terminie głównym i uzyskały zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do nich w terminie dodatkowym, wyznaczono odrębne terminy w czerwcu.

  Maturzysta może również podejść do egzaminów poprawkowych w sierpniu (i poprawiać tylko jeden przedmiot obowiązkowy), jeżeli spełnione będą pewne warunki:

  1) zdający podejdzie do wszystkich matur obowiązkowych,

  2) egzamin, który zdający chce poprawić, nie został unieważniony.

  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Gdy czujesz, że na maturze coś poszło nie tak… Co robić?

  Maturzysto/ Maturzystko 2024! Po egzaminach czas na wyniki. Choć egzaminacyjny stres już powinien zejść, to wcale nie znaczy, że nastały spokojne czasy. Teraz mnożą się obawy o wyniki. Jak poszło? Czy nie lepiej było zaznaczyć inną odpowiedź? Powinienem/ powinnam inaczej odpowiedzieć na to pytanie….

  Język polski na fali zmian

  Słyszeliście o zmianach w języku polskim? Ledwie 7 maja 2024 roku o godzinie 9.00 wystartował egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a już za trzy dni ogłoszono zmiany w języku polskim. Szok, zaskoczenie, niedowierzanie.

  Szkoła, studia, chill pod palmami? Ścieżki rozwoju po maturze

  Co po maturze? To pytanie nie traci na aktualności. Co robić po liceum? Uczyć się, pracować, a może ruszyć w świat i nocować pod palmami?Możliwości jest wiele. Mają plusy i minusy, każda ma swój sens. Jaki? Sprawdźmy i szybko, póki mamy na to czas. Pomaturalna szkoła wyboru i decyzji Nauka zawodu to po maturze naturalny […]