Poradnik maturzysty
Przewiń
Kalendarz

Kalendarz maturalny

Część pisemna egzaminu maturalnego

04.05.2020

09:00 język polski – poziom podstawowy

14:00 język polski – poziom rozszerzony

05.05.2020

09:00 matematyka – poziom podstawowy

14:00 język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy i rozszerzony

06.05.2020

09:00 język angielski – poziom podstawowy

14:00 język angielski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

07.05.2020

09:00 matematyka – poziom rozszerzony

14:00 filozofia – poziom podstawowy i rozszerzony

08.05.2020

09:00 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

11.05.2020

09:00 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

12.05.2020

09:00 język niemiecki – poziom podstawowy

14:00 język niemiecki – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

13.05.2020

09:00 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

14.05.2020

09:00 język rosyjski – poziom podstawowy

14:00 język rosyjski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

15.05.2020

09:00 język francuski – poziom podstawowy

14:00 język francuski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

18.05.2020

09:00 fizyka i astronomia – poziom podstawowy, fizyka i astronomia/fizyka – poziom rozszerzony

14:00 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

19.05.2020

09:00 język hiszpański – poziom podstawowy

14:00 język hiszpański – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

20.05.2020

09:00 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 język włoski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

21.05.2020

09:00 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony, matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

14:00 język mnieszości narodowych – poziom rozszerzony

15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

16:25 fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

Część ustna egzaminu maturalnego

Terminy matur ustnych regulują przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych.