Żak Team
Formalności
4 min

Ile trzeba mieć procent, aby zdać maturę w 2023?

Treść wpisu

  W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała spore zmiany, które dotyczą zarówno egzaminów pisemnych, jak i matur ustnych. W maju absolwenci po raz pierwszy przystąpią do matury, która odbędzie się w tzw. nowej formule. Abiturienci będą musieli, zmierzyć się z egzaminami pisemnymi z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo będzie trzeba także przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego. Ile trzeba mieć procent z matury, aby zdać? 

  Obowiązkiem każdego maturzysty jest przystąpienie do dowolnie wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma wyznaczonego progu zdawalności. W praktyce oznacza to, że nawet osoba, która uzyska zerowy wynik ma zdany egzamin dojrzałości. Wybór przedmiotu pozostawiany jest do decyzji uczniów. Prawdopodobnie od 2025 roku, powyższa reguła ulegnie zmianie dlatego, że aby zdać maturę trzeba będzie uzyskać z egzaminu na poziomie rozszerzonym minimum 30%. Tegoroczni maturzyści, by zdać maturę 2023 muszą z każdego egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym oraz egzaminu ustnego, uzyskać minimum 30%.

  Przyjrzyjmy się wymaganiom punktowym w zależności od konkretnego przedmiotu na poziomie podstawowym. 

  • W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2023 uczniowie będą mieli możliwość maksymalnie uzyskać 60 punktów. Najwięcej punktów, bo aż 35 będzie można zdobyć za wypracowanie. Kolejne 15 punktów rozłożone zostało na test historycznoliteracki, a 10 punktów można otrzymać z części Język polski w użyciu. By zaliczyć egzamin z tego przedmiotu, konieczne będzie uzyskanie minimum 18 punktów.
  • Z kolei, jeżeli chodzi o podstawową maturę z matematyki to maksymalna liczba punktów, którą zdający może zdobyć wynosi 50 – zadania zamknięte 25 punktów, zadania otwarte 25 punktów. W związku z tym, aby zaliczyć egzamin będzie trzeba zdobyć minimum 15 punktów. Tegoroczni maturzyści mogą spodziewać się od 7 do aż 13 zadań otwartych na maturze z matematyki. Materiał z tego zakresu został okrojony i zredukowany: liczbę zadań w arkuszu na dowodzenie zmniejszono do jednego; usunięto zadanie na dowód geometryczny; usunięto zadania z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich; ograniczono wymagania dotyczące wielomianów; ograniczono wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył obrotowych.
  • Punktacja w przypadku języka obcego nowożytnego przedstawia się bardzo podobnie jak na egzaminie z języka polskiego. Aby zdać, maturzysta musi więc uzyskać minimum 18 punktów z całego egzaminu na poziomie podstawowym z wybranego przez siebie języka obcego. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Zadania, z którymi będą musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści to: rozumienie ze słuchu, analiza tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych tzw. leksyki i gramatyki.

  Każdy uczeń musi również przystąpić do części ustnej z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Poziom tych egzaminów nie został określony, a próg zdawalności wynosi minimum 30%.

  • Za egzamin ustny z języka polskiego będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów, a ocenie będzie podlegać: aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych 16 punktów = 53%, kompozycje wypowiedzi monologowych 4 punkty = 13%, aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy 6 punktów = 20%, zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach 4 punkty = 13%
  • Egzamin ustny z języka obcego na przykładzie języka angielskiego — kryteria oceniania: sprawność komunikacyjna 18 punktów, zakres środków leksykalno-gramatycznych 4 punkty, wymowa 2 punkty, płynność wypowiedzi 2 punkty, poprawność środków leksykalno-gramatycznych 4 punkty. Uzyskanie 100% wymaga zdobycia 30 punktów.

  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Odwołanie od wyniku matury 2024 – krok po kroku

  Nie zgadzasz się w wynikami matury? Masz wątpliwości, czy odpowiednio policzono punkty? Odnosisz wrażenie, że Twoje wyniki powinny być lepsze? Jest na to rozwiązanie! Od wyników matury można się odwołać. Umożliwia to specjalna procedura przewidziana w kilku krokach, z którymi warto się zapoznać.

  Gdy czujesz, że na maturze coś poszło nie tak… Co robić?

  Maturzysto/ Maturzystko 2024! Po egzaminach czas na wyniki. Choć egzaminacyjny stres już powinien zejść, to wcale nie znaczy, że nastały spokojne czasy. Teraz mnożą się obawy o wyniki. Jak poszło? Czy nie lepiej było zaznaczyć inną odpowiedź? Powinienem/ powinnam inaczej odpowiedzieć na to pytanie….

  Język polski na fali zmian

  Słyszeliście o zmianach w języku polskim? Ledwie 7 maja 2024 roku o godzinie 9.00 wystartował egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a już za trzy dni ogłoszono zmiany w języku polskim. Szok, zaskoczenie, niedowierzanie.