Żak Team
Formalności
5 min

Deklaracje maturalne 2023: wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

Treść wpisu

  Chociaż do matury 2023 jest jeszcze całkiem sporo czasu, to jeśli zamierzasz do niej podchodzić, przed Tobą ważne decyzje. Musisz złożyć deklarację maturalną 2023 – wskazując, jakie przedmioty chcesz zdawać. Chcesz wiedzieć, do kiedy złożyć deklarację maturalną i jak ją wypełnić? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

  Deklaracja maturalna 2023: ile przedmiotów trzeba zdawać na maturze?

  Na maturze 2023 uczeń zdaje obowiązkowo minimum 4 przedmioty. Są to:

  • język polski na poziomie podstawowym,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (np. angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański),
  • matematyka na poziomie podstawowym,
  • jeden przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, język nowożytny obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dodatkowo absolwenci szkół z językiem nauczania danej mniejszości narodowej przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka tejże mniejszości narodowej.

  Jako maturzysta masz prawo przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów z kolejnych przedmiotów

  Do kiedy deklaracja maturalna 2023?

  Każda osoba, która chce pisać maturę 2023 roku musi złożyć pisemną deklarację maturalną potwierdzającą ten fakt. To, do kiedy można składać deklaracje maturalne, jest uzależnione od sytuacji ucznia/absolwenta.

  Jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy liceum/technikum i planujesz przystąpić do matury tuż po ukończeniu szkoły, składasz dwie deklaracje:

  • wstępna deklaracja maturalna 2023 musi zostać przedstawiona do 30 września 2023 roku,
  • ostateczna deklaracja maturalna musi zostać wypełniona do 7 lutego 2023 roku.

  W innych przypadkach maturzysta składa jedną, ostateczną deklarację. Termin upływa:

  • 7 lutego 2023 r. dla absolwentów szkół, które nadal funkcjonują;
  • 31 grudnia 2022 r. dla absolwentów, którzy: muszą z uzasadnionych przyczyn przystąpić do matury w innej placówce, ukończyli szkołę, która już nie istnieje oraz osób pragnących zdać egzaminy eksternistycznie bądź na podstawie wykształcenia zdobytego w szkole średniej poza Polską.

  Jak wypełnić deklarację maturalną 2023?

  Deklarację maturalną 2023 wypełnisz w formie papierowej lub online. W tej drugiej wersji jest dostępna przede wszystkim dla uczniów ostatnich klas szkół. Do 25 września 2022 r. otrzymasz login i hasło do portalu ZIU (www.wyniki.edu.pl), gdzie możesz wypełnić dokument w wersji online. Uwaga! Złóż deklarację tylko w jednej formie. W dokumencie należy podać:

  • numer PESEL;
  • dane osobowe;
  • informacje o tym, czy jesteś jeszcze uczniem, czy już absolwentem;
  • informacje o tym, po raz który przystępujesz do matury;
  • swoje dane kontaktowe (adres, numer telefonu i adres e-mail);
  • przedmioty, z których chcesz podejść do egzaminu;
  • ewentualne dokumenty i informacje o zwolnienia z egzaminów z danego przedmiotu – np. z uwagi na status finalisty/laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej czy wcześniejsze uzyskanie dyplomu zawodowego w danym zawodzie;
  • przy wybraniu informatyki na maturze – wybór systemu operacyjnego, programu użytkowania i języka programowania;
  • informacje o statusie ucznia szkoły lub oddziału dwujęzycznej.

  Czy jest możliwa zmiana deklaracji maturalnej?

  Tak, zmiana deklaracji maturalnej jest możliwa, ale wyłącznie gdy mowa o deklaracji wstępnej. Jest to więc opcja dostępna tylko uczniów, którzy przystępują do matury tuż po ukończeniu szkoły.

  Zasady są proste: do 7 lutego 2023 roku uczeń może złożyć deklarację ostateczną. Jej treść może się różnić od informacji przekazanych przy wysyłaniu deklaracji wstępnych. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania zmian.

  Do kogo składa się deklarację maturalną 2023?

  Uczniowie i absolwenci aktualnie istniejących szkół składają deklaracje do dyrektorów szkół macierzystych.

  Natomiast deklaracja maturalna dla absolwentów szkół, które zostały zlikwidowane lub przekształcone jest składana do dyrektora OKE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podobne zasady obowiązują osoby zdające egzamin eksternistycznie, z wykształceniem średnim zdobytym poza Polską i pozostałe.

  Deklaracja maturalna dla absolwenta – do kogo się po nią zgłosić?

  Jeżeli jesteś absolwentem istniejącej szkoły, zgłoś się do jej dyrektora nie później niż 15 stycznia 2023 r. po deklarację. Jeżeli masz złożyć ten dokument do dyrektora OKE, skontaktuj się z placówką najpóźniej z początkiem grudnia 2022 r., aby dowiedzieć się, jak otrzymać dostęp do dokumentu i go wypełnić.

  Chociaż procedury związane ze składaniem deklaracji maturalnej 2023 wydają się skomplikowane, w praktyce sprowadza się to do wypełnienia jednego formularza. Najważniejsze jednak, abyś podjął dobrą decyzję odnośnie do przedmiotów, które chcesz zdawać. Przy ich wyborze kieruj się własnymi możliwościami i umiejętnościami, a także planami na przyszłość. Sprawdź, jakie egzaminy są wymagane na Twoim wymarzonym kierunku studiów. To pomoże Ci wybrać odpowiednie przedmioty i zacząć przygotowania do matury 2023. Powodzenia!

  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Odwołanie od wyniku matury 2024 – krok po kroku

  Nie zgadzasz się w wynikami matury? Masz wątpliwości, czy odpowiednio policzono punkty? Odnosisz wrażenie, że Twoje wyniki powinny być lepsze? Jest na to rozwiązanie! Od wyników matury można się odwołać. Umożliwia to specjalna procedura przewidziana w kilku krokach, z którymi warto się zapoznać.

  Gdy czujesz, że na maturze coś poszło nie tak… Co robić?

  Maturzysto/ Maturzystko 2024! Po egzaminach czas na wyniki. Choć egzaminacyjny stres już powinien zejść, to wcale nie znaczy, że nastały spokojne czasy. Teraz mnożą się obawy o wyniki. Jak poszło? Czy nie lepiej było zaznaczyć inną odpowiedź? Powinienem/ powinnam inaczej odpowiedzieć na to pytanie….

  Język polski na fali zmian

  Słyszeliście o zmianach w języku polskim? Ledwie 7 maja 2024 roku o godzinie 9.00 wystartował egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a już za trzy dni ogłoszono zmiany w języku polskim. Szok, zaskoczenie, niedowierzanie.