Żak Team
Matura 2024
4 min

Czy trzeba zdawać angielski? Matura 2024 i język obcy nowożytny

Treść wpisu

  Koniec języka za przewodnika — mówi przysłowie. Chodzi o to, żeby bez wahania pytać, jeśli czegoś się nie wie. A skoro tak, to jest dobry moment, żeby poszukać  odpowiedzi na pytania o języki obce na maturze w 2024 roku. Czy egzamin z języka obcego jest obowiązkowy? Czy trzeba zdawać angielski? Czy każdy musi podchodzić do ustnego? Co warto wiedzieć wymaganiach na maturze z języków obcych?

  Czy angielski to must-have?

  Egzamin z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Czy to musi być angielski? Nie jest to konieczne.  Można wybrać spośród poniżej wymienionych:
  • angielski,
  • francuski,
  • hiszpański,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski.
  Te języki nowożytne można zdawać na maturze. Choć angielski to nie obowiązek, to zdecydowanie uchodzi on za faworyta. W 2023 roku wybrało go ponad 90% zdających, w tym 78% w formule 2023. Nie inaczej w poprzednich latach również wiódł prym.

  Kiedy przyjść oraz z czym i jak długo to potrwa?

  Matura 2024 z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym odbędzie się 9 maja 2024. Egzaminy pisemne potrwają 120 minut. Miłośnicy języka Shakespeare’a tego dnia nie pośpią, bo już o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin pisemny z angielskiego. Zwolennicy pozostałych języków nowożytnych (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego) też od rana będą w gotowości, bo choć ich egzamin odbędzie się o 14.00, to wyczekiwać go będą od świtu. Egzaminy ustne odbędą się zgodnie z harmonogramami przyjętymi w szkołach w terminach 11-16 maja oraz 20-25 maja 2024. Na egzamin ustny przewidziano 15 minut. Co zabrać na egzaminy z języków nowożytnych? Można, a nawet trzeba mieć przy sobie dowód osobisty oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem. Innych pomocy nie przewidziano. Należy zabrać wiarę w siebie i czuć grunt pod nogami. Niech język giętki wyrazi wszystko, co pomyśli głowa.

  Próg zdawalności i wymagania

  Aby zdać egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego, należy uzyskać 30% poprawnych odpowiedzi. Tak samo w części ustnej 30% to próg zdawalności. Matura 2024 odbędzie się w dwóch formułach. Do formuły 2023 przystąpią absolwenci liceum, technikum i szkoły branżowej. W formule 2015 natomiast zdawać będą osoby, które w roku 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych. Jakie są wymagania wobec zdających? Rok 2024 to ostatni, kiedy egzaminy w obydwu formułach będą przeprowadzane na bazie ograniczonych wymagań podstawy programowej. CKE opublikowała informatory odpowiednio dla formuły 2023 i formuły 2015, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące każdego przedmiotu. Co do części pisemnej egzaminów z języków obcych nowożytnych:

  Formuła 2023

  • Oczekuje się średniego poziomu biegłości językowej (w skali ESOKJ) -B1 w wypowiedziach pisemnych oraz B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.
  • Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 60, gdzie z  pytań zamkniętych: 32–38 pkt, zaś z zadań otwartych: 28–22 punktów.
  • W części pisemnej na zdających czeka test i wy
   • Test składa się z rozumienia ze słuchu (15 zadań), rozumienia tekstów pisanych (20 zadań) i części sprawdzającej znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych, 13 zadań).
   • Wypracowanie powinno zawierać od 80 do 130 wyrazów.

  Formuła 2015

  • Oczekuje się średniego poziomu biegłości językowej (w skali ESOKJ) -A2 w wypowiedziach pisemnych oraz B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.
  • Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 50, gdzie z  pytań zamkniętych: 40 pkt, zaś z zadań otwartych: 10 punktów.
  • W części pisemnej na zdających czeka
   • Test składa się z rozumienia ze słuchu (3-4 zadania), rozumienia tekstów pisanych (3-4 zadania) i części sprawdzającej znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych, 2-3 zadania).
   • Wypracowanie powinno zawierać od 80 do 130 wyrazów.
  Egzaminy ustne obowiązujące w obydwu formułach będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany zestaw trzech pytań. Można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
  Podziel się Wiedzą z Przyjaciółmi!

  Co wziąć ze sobą na maturę 2024? Maturalny niezbędnik

  Matura 2024 coraz bliżej. Przygotowania trwają w najlepsze. Tegoroczni maturzyści i tegoroczne maturzystki na rzęsach stają, żeby ogarnąć naukę i jak najlepiej przyswoić materiał, a przy tym zachować balans lub przynajmniej coś na jego kształt.

  Jak się przygotować do matury ustnej 2024?

  Matura ustna to inna bajka, niż egzaminy pisemne. Warto wiedzieć, jak do niej podejść, żeby dobrze poszło. Jak się przygotować do egzaminów ustnych? Co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować przed komisją i zabłysnąć wiedzą? Jak poradzić sobie z emocjami, gdy staje się oko w oko z komisją? Czy można opanować stres? Matura ustna 2024 — […]

  Kalendarz matur 2024, czyli kto, co i kiedy zdaje?

  Terminy egzaminów maturalnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Jaki jest plan matur 2024? Kto, co i kiedy zdaje? Odpowiedzi poniżej. Dla jednych do wiadomości, a innym dla przypomnienia.