Poradnik maturzysty
Przewiń
Matura 2020 przedmioty maturalne

Matura 2020 przedmioty maturalne

Przedmioty obowiązkowe

 1. Język polski

  - część pisemna poziom podstawowy
  - część ustna 

 2. Matematyka

  część pisemna poziom podstawowy

 3. Język obcy nowożytny

  - część pisemna poziom podstawowy
  - część ustna
  do wyboru języki:angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

  (Ten sam język w części pisemnej i ustnej)

  język mniejszości narodowej
  - część pisemna
  - część ustna 
   
 4. Dodatkowo jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego (obowiązkowo)  na poziomie rozszerzonym lub języka obcego nowożytnego poziom rozszerzony lub dwujęzyczny. 

  Przedmioty wybieramy sami nie są zależne od szkoły ani przedmiotów jakich się uczyłeś. Obowiązkowo jeden egzamin w części pisemnej.  Maksymalna liczba egzaminów na poziomie rozszerzonym to 6 czyli można można zdawać jeden i do niego wybrać jeszcze maksymalnie pięć.

 

Część pisemna:
Poziom rozszerzony przedmioty do wyboru:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (rozszerzony lub dwujęzyczny)

Języki do wyboru:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

lub

 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język regionalny (język kaszubski)
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

 

Część ustna:
przedmioty:

język obcy nowożytny (bez poziomu może być także dwujęzyczny)

lub

 • język mniejszości narodowej
 • język regionalny
 • język mniejszości etnicznej