Poradnik maturzysty
Przewiń
Matura 2020 – data, terminy. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne?

Matura 2020 – data, terminy. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne?

Jak co roku, egzaminy maturalne będą odbywać się w maju. CKE wyznaczyła terminy matur 2020, a my – specjalnie dla przyszłorocznych maturzystów – podajemy ich rozpiskę niżej.

 

Pierwszy tydzień maja

 

04.05

09:00 język polski – poziom podstawowy

14:00 język polski – poziom rozszerzony

 

05.05

09:00 matematyka – poziom podstawowy

14:00 język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy i rozszerzony

 

06.05

09:00 język angielski – poziom podstawowy

14:00 język angielski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

07.05

09:00 matematyka – poziom rozszerzony

14:00 filozofia – poziom podstawowy i rozszerzony

 

08.05

09:00 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

 

Drugi tydzień maja

 

11.05

09:00 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

 

12.05

09:00 język niemiecki – poziom podstawowy

14:00 język niemiecki – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

13.05

09:00 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

 

14.05

09:00 język rosyjski – poziom podstawowy

14:00 język rosyjski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

15.05

09:00 język francuski – poziom podstawowy

14:00 język francuski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

Trzeci tydzień maja

 

18.05

09:00 fizyka i astronomia – poziom podstawowy, fizyka i astronomia/fizyka – poziom rozszerzony

14:00 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

 

19.05

09:00 język hiszpański – poziom podstawowy

14:00 język hiszpański – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

20.05

09:00 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 język włoski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

 

21.05

09:00 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony, matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

14:00 język mnieszości narodowych – poziom rozszerzony

15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

16:25 fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

 

Terminy matur ustnych regulują przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych. W przypadku języka polskiego, kaszubskiego, łemkowskiego i mniejszości narodowych matura ustna odbędzie się między 7 a 22 maja (wyłączając 10 i 17 dzień miesiąca); data ustnej matury 2020 z nowożytnego języka obcego będzie wyznaczona w przedziale 4-22 maja, również z wyłączeniem 10 i 17 maja.

 

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych, wraz z wydaniem świadectw maturalnych i indeksów, odbędzie się 3 lipca 2020 – dzień wcześniej niż w bieżącym roku.

 

Dla osób, które z określonych powodów nie są w stanie uczestniczyć w egzaminach maturalnych w terminie głównym i uzyskały zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do nich w terminie dodatkowym, wyznaczono odrębne terminy w czerwcu.

 

Maturzysta może również podejść do egzaminów poprawkowych w sierpniu (i poprawiać tylko jeden przedmiot obowiązkowy), jeżeli spełnione będą pewne warunki:

1) zdający podejdzie do wszystkich matur obowiązkowych

2) egzamin, który zdający chce poprawić, nie został unieważniony

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Do egzaminów maturalnych pozostały 4 miesiące. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście przygotowań, poc...

Deklaracja maturalna 2020 – do kiedy należy ją złożyć? Jak wprowadzić zmiany?

Deklaracja maturalna 2020 – do kiedy należy ją złożyć? Jak wprowadzić zmiany?

Już niedługo kolejne pokolenie maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości. Za...

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Do egzaminów maturalnych pozostały 4 miesiące. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście...