Poradnik maturzysty
Przewiń
Jak pisać wypracowania z j. angielskiego? Matura 2020

Jak pisać wypracowania z j. angielskiego? Matura 2020

Prace pisemne na maturze z języka angielskiego to dla niektórych najtrudniejsza część egzaminu. Problemy mogą mieć zarówno osoby o niewielkich umiejętnościach językowych, jak i maturzyści budujący złożone zdania, z zaawansowanym słownictwem. Oto parę wskazówek, jak dobrze napisać wypracowanie z języka angielskiego i uzyskać wysoki wynik na maturze 2020.

Zawrzyj wszystkie podpunkty
Jedną z najważniejszych kwestii na egzaminie maturalnym jest dokładne czytanie poleceń. W pracy pisemnej zawrzyj wszystkie podpunkty, o które poproszono nas w zadaniu. Brak jakiegokolwiek z nich skutkuje obniżeniem liczby punktów nawet, jeżeli praca jest bezbłędna.
Dobrym pomysłem jest podkreślanie tych fragmentów zadania, które uwzględniło się już w wypracowaniu na maturze. Dzięki temu łatwo będzie się zorientować, jakie tematy musisz jeszcze poruszyć.

Lepiej napisać mniej, niż napisać źle
Duża część maturzystów stara się wypaść jak najlepiej podczas egzaminów i używać wysublimowanego słownictwa. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego jest bardzo dobra, dostaniesz maksymalną ilość punktów – jeżeli jednak popełnisz błędy w pisowni lub stylistyce, możesz otrzymać mniej punktów niż osoby przeciętnie piszące. Z tego powodu najbezpieczniejszą strategią jest używanie tych fraz, których poprawności jest się pewnym, bez nadmiernych prób zaimponowania egzaminatorom.

Pamiętaj o formie
Przed maturą warto powtórzyć sobie cechy różnych form prac pisemnych: listu, artykułu czy rozprawki. Brak charakterystycznych dla danej formy elementów w wypracowaniu jest jednym z powodów uzyskania małej ilości punktów. A zatem:
✔    przy pisaniu listu pamiętaj o zwrotach grzecznościowych i zwracaniu się do adresata
✔    przy pisaniu rozprawki nie zapomnij o kompozycji "wstęp, rozwinięcie, zakończenie", a także o akapitach oddzielających poszczególne części lub argumenty
✔    przy pisaniu artykułu stwórz tytuł, odnoszący się do calej treści i przykuwający uwagę odbiorcy
Po napisaniu testu maturalnego zawsze warto policzyć słowa w pracy pisemnej – zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża liczba wyrazów będzie przyczyną niższego wyniku końcowego.
 

Egzaminy maturalne – podstawowe i rozszerzone. Kiedy warto podejść do matury rozszerzonej?

Egzaminy maturalne – podstawowe i rozszerzone. Kiedy warto podejść do matury rozszerzonej?

Matura 2020 nadchodzi wielkimi krokami. Już za 4 miesiące nowe pokolenie zdający...

Matura i co potem? Matury 2020 a możliwości zawodowe

Matura i co potem? Matury 2020 a możliwości zawodowe

Egzaminy maturalne, różne kierunki studiów, dorosłość... Przed Maturzystami w 20...

Lektury maturalne na egzaminie z języka polskiego. Jakie książki trzeba znać - obowiązkowe i nieobowiązkowe? Matura 2020

Lektury maturalne na egzaminie z języka polskiego. Jakie książki trzeba znać - obowiązkowe i nieobowiązkowe? Matura 2020

Do matury pozostało jeszcze parę miesięcy, lecz z wymaganiami poszczególnych egz...