Poradnik maturzysty
Przewiń
Deklaracja maturalna 2020 – do kiedy należy ją złożyć? Jak wprowadzić zmiany?

Deklaracja maturalna 2020 – do kiedy należy ją złożyć? Jak wprowadzić zmiany?

Już niedługo kolejne pokolenie maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości. Zanim zmierzysz się z egzaminami maturalnymi, musisz zadeklarować chęć zdawania poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Obowiązkowymi testami maturalnymi są: język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym – każdy maturzysta musi uzyskać na nich wynik wyższy niż 30%. By to zrobić, musi wpierw poprawnie wypełnić deklarację maturalną.

Deklaracja maturalna 2020 – co wpisać?
Najpierw musisz uzupełnić rubryki dotyczące danych osobistych. Następnie umieść znak X w odpowiednich kratkach w punkcie 1, czyli w deklaracji zdawania przedmiotów obowiązkowych.
Większość uczniów w Polsce umieszcza znak X we wszystkich kratkach poza częścią pisemną i ustną języka mniejszości narodowej. Jeżeli jesteś absolwentem szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, musisz postawić X w obu kratkach wiersza.

Uwaga! Jeżeli deklarujesz chęć przystąpienia do testów maturalnych po raz pierwszy, nie możesz zrezygnować z którejkolwiek części (pisemnej lub ustnej) obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Deklaracja maturalna 2020 – do kiedy można wprowadzać zmiany?
Wstępną deklarację maturalną poszczególne szkoły zbierały od zdająych już we wrześniu, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna musi mieć czas na przygotowanie testów w wersji papierowej.
Ze względu na odległy termin matury 2020, ustanowiono jednak dodatkowy termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych – 7 lutego 2020. Dzięki temu zdający mają możliwość zrezygnowania z dodatkowych przedmiotów maturalnych lub podjęcia się zdawania innych/nowych.

Uwaga! Od paru lat uzyskanie świadectwa maturalnego jest możliwe jedynie wtedy, gdy poza obowiązkowymi przedmiotami zdający podejdzie również do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie musi jednak zdobyć na nim 30% punktów, aby zdać maturę – wystarczy, że podpisze arkusz maturalny.
 

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Do egzaminów maturalnych pozostały 4 miesiące. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście przygotowań, poc...

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Jak zaplanować naukę? Plan maturalny 2020

Do egzaminów maturalnych pozostały 4 miesiące. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście...

Jak zmotywować się do nauki? Matura 2020

Jak zmotywować się do nauki? Matura 2020

Drodzy Maturzyści! Pytanie o motywację do nauki zadajecie sobie pewnie kilka razy w miesiącu.  Po...